Editorial Committee

Editor-in-chief

 

Ewa Kębłowska-Ławniczak, University of Wrocław, Poland

ewa.keblowska-lawniczak@uwr.edu.pl

 

Editorial Committee

Ewa Kębłowska-Ławniczak (English Literature, Culture and Area Studies/Literatura angielska, kultura i studia transdyscyplinarne)

Editor-in-chief

 

Theme editors

 

Bożena Rozwadowska Linguistics/Językoznawstwo
Marek Kuźniak Translation Studies/Przekładoznawstwo
Anna Michońska-Stadnik Second Language Acquisition Studies/Glottodydaktyka
Dominika Ferens American Literature and Culture/Litratura i kultura amerykańska
Anna Budziak English Literature/Literatura angielska

Editorial Assistants: Anna Cichoń, Michał Szawerna
Language Editors: Elaine Horyza, Marcin Tereszewski 

 


 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout